Postjournal
Søk etter
Søk
 
av 130
/Side
Sakstittel
Innhold
DokumentDokumenttype
Saksnr-Doknr
Saksdato
Journaldato
Arkivkode
Saksansvarlig
Mottaker/Avs.
Grønnåsen skole 
Varsel om tematilsyn - Brukers plikter
Utgående
 -2015/00295 13359/2021
 
03.03.2021  
Jo Inge Stenersen
Ann Torild Yttergård / Stig Riibe / Tor Gunnar Bakke / Eirik Johansen
Langnes skole 
Varsel om tematilsyn - Brukers plikter
Utgående
 -2015/00080 13360/2021
 
03.03.2021  
Jo Inge Stenersen
Berit Ingrid Aasmo / Liliane Agersborg / Eirik Johansen
Tindfoten FUS barnehage 
Mottatt svar på tilsyn
Inngående
 - 
 
03.03.2021  
Victoria Fadeeva
Åge Jensen
Tindfoten FUS barnehage 
Forlenget frist for tilbakemelding
Utgående
 -2015/00207 13362/2021
 
03.03.2021  
Victoria Fadeeva
Ludvig Paul Kristian Skoglund
Hamna skole 
Varsel om tematilsyn - Brukers plikter
Utgående
 -2015/00275 13367/2021
 
03.03.2021  
Victoria Fadeeva
Nanne Aannerud
Hålogaland Teater 
Mottatt svar på tilsyn
Inngående
 - 
 
02.03.2021  
Victoria Fadeeva
Jon Paulsen
Hålogaland Teater 
Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport
Utgående
 -2015/00171 13338/2021
 
02.03.2021  
Victoria Fadeeva
Andreas Aspelund
Storfjord kirke, Hatteng 
Mottatt svar på tilsyn
Inngående
 - 
 
02.03.2021  
Lise Giswold
Svein Oddvar Larsen
Trudvang barnehage og barneboliger 
Mottatt svar på tilsyn
Inngående
 - 
 
02.03.2021  
Lise Giswold
Floris Kruitwagen
Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter 
Varsel om tematilsyn - Eiers plikter
Utgående
 -2015/00067 13342/2021
 
02.03.2021  
Lise Giswold
Floris Kruitwagen
Selnes avlastningsbolig 
Varsel om tematilsyn - Eiers plikter
Utgående
 -2018/2878 13343/2021
 
02.03.2021  
Lise Giswold
Floris Kruitwagen
Omsorgstjenesten Langnes 
Varsel om tematilsyn - Eiers plikter
Utgående
 -2015/00056 13344/2021
 
02.03.2021  
Lise Giswold
Floris Kruitwagen
Karlsøyvegen 1A (K1 Storhandel) 
Rapport etter tilsyn - uten avvik eller merknader
Utgående
 -2015/00210 13346/2021
 
02.03.2021  
Ståle Madsen
Jonas Olderskog
Kaldfjord skole 
Varsel om tematilsyn - Brukers plikter
Utgående
 -2015/00222 13348/2021
 
02.03.2021  
Jo Inge Stenersen
Linda Elisabeth Hansen
Ersfjordbotn skole 
Varsel om tematilsyn - Brukers plikter
Utgående
 -2015/00217 13349/2021
 
02.03.2021  
Jo Inge Stenersen
Hans Kristian Østring / Hanne Skåre
Omsorgstjenesten sentrum, avd. Heracleum 
Mottatt svar på tilsyn
Inngående
 - 
 
02.03.2021  
Victoria Fadeeva
Heracleum
Omsorgstjenesten sentrum, avd. Heracleum 
Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport
Utgående
 -2015/00090 13350/2021
 
02.03.2021  
Victoria Fadeeva
Hege Eriksen
Strandvegen 140 (Taco AS) 
Rapport etter tilsyn - kun merknader
Utgående
 -2015/00338 13351/2021
 
02.03.2021  
Ståle Madsen
Arnt Hugo Pedersen
Sør-Tromsøya sykehjem 
Rapport etter tematilsyn - Eiers plikter
Utgående
 -2015/00024 13352/2021
 
02.03.2021  
Lise Giswold
Floris Kruitwagen
Rådstua 
Mottatt svar på tilsyn
Inngående
 - 
 
02.03.2021  
Victoria Fadeeva
Martin Fjellvang Osima
Rådstua 
Forlenget frist for tilbakemelding
Utgående
 -2015/00140 13353/2021
 
02.03.2021  
Victoria Fadeeva
Ellen Zhal Jonassen
Trudvang barnehage og barneboliger 
Midlertidig aksept på tilbakemelding etter tilsyn
Utgående
 -2017/00076 13355/2021
 
02.03.2021  
Lise Giswold
Floris Kruitwagen
Storfjord kirke, Hatteng 
Mangelfull tilbakemelding på tilsynsrapport - Forhåndsvarsel om pålegg
Utgående
 -2015/00194 13356/2021
 
02.03.2021  
Lise Giswold
Kim Andre Nyland Norrie
Vollan Gjestestue – Hybelstuer, Nordkjosbotn 
Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport
Utgående
 -2019/5011 13323/2021
 
01.03.2021  
Jo Inge Stenersen
Håvard Lydersen
Storgata 95 (Perspektivet Museum) 
Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport
Utgående
 -2018/439 13319/2021
 
26.02.2021  
Kristian Holmenes Fredriksen
Ingunn Steiro