Postjournal
Søk etter
Søk
 
av 194
/Side
Sakstittel
Innhold
DokumentDokumenttype
Saksnr-Doknr
Saksdato
Journaldato
Arkivkode
Saksansvarlig
Mottaker/Avs.
Einerabben barnehage 
Varsel/avtale om ordinært tilsyn
Utgående
 -2015/00105 18546/2022
 
08.12.2022  
Daniel Mikkelsen
John Arne Jakobsen / Kristin Leirfall Kristoffersen
Nova Interiør AS 
Varsel/avtale om ordinært tilsyn
Utgående
 -2015/00078 18677/2022
 
25.11.2022  
Jo Inge Stenersen
Rolf Jacobsen
Nova-senteret 
Varsel/avtale om ordinært tilsyn
Utgående
 -2015/00079 18678/2022
 
25.11.2022  
Jo Inge Stenersen
Rolf Jacobsen
Ugland Air Property 
Rapport etter tilsyn med eier- og brukers plikter
Utgående
 -2015/00342 18683/2022
 
25.11.2022  
Robin Johannessen
Preben Aak
Sommerlyst skole 
Rapport etter tematilsyn - Brukers plikter
Utgående
 -2015/00285 18684/2022
 
25.11.2022  
Daniel Mikkelsen
Merethe Dalseth
Workinnmarka barnehage 
Rapport etter tilsyn - uten avvik eller merknader
Utgående
 -2015/00152 18685/2022
 
25.11.2022  
Daniel Mikkelsen
Åshild Johannesen
Adventkirken 
Mottatt svar på tilsyn
Inngående
 - 
 
25.11.2022  
Daniel Mikkelsen
 
Skarven 
Midlertidig aksept på tilbakemelding etter tilsyn
Utgående
 -2015/00040 18675/2022
 
24.11.2022  
Victoria Fadeeva
Jan Bremner Klev / Thomas Stokke
Prostneset Havneterminal 
Mangelfull tilbakemelding på tilsynsrapport - Forhåndsvarsel om pålegg
Utgående
 -2019/4468 18665/2022
 
23.11.2022  
Robin Johannessen
Joakim Arentz Sohlberg
Fiolvegen Aktivitetshus 
Mottatt svar på tilsyn
Inngående
 - 
 
23.11.2022  
Robin Johannessen
Hugo Matre
Fiolvegen Aktivitetshus 
Rapport etter tilsyn med eier- og brukers plikter
Utgående
 -2022/6673 18658/2022
 
23.11.2022  
Robin Johannessen
Lise Aspen Lund / Hugo Matre
Ekrehagen skole 
Rapport etter tilsyn med eier- og brukers plikter
Utgående
 -2015/00303 18663/2022
 
23.11.2022  
Daniel Mikkelsen
Adelinn Fønnebø / Petter Moltzau
Stakkevollvegen 63 (COOP Extra, EVO) 
Midlertidig aksept på tilbakemelding etter tilsyn
Utgående
 -2015/00002 18646/2022
 
22.11.2022  
Victoria Fadeeva
Knut Martin Karlsen / Knut Frantzen
Tomasjordneset barnehage 
Forhåndsvarsel om pålegg
Utgående
 -2015/00023 18651/2022
 
22.11.2022  
Daniel Mikkelsen
Lena Larssen
UNN, Barne og ungdompsykriatisk avdeling (BUPA) 
Vedrørende tilbakemelding på tilsynsrapport
Utgående
 -2019/5227 18654/2022
 
22.11.2022  
Victoria Fadeeva
Frode Hjort Larsen / Sondre Finjord Jensen / Universitetssykehuset i Nord-Norge – postmottak / Skjalg Trældal
Fiolvegen Aktivitetshus 
Melding til bygningsmyndighetene ihht PBL §1-4
Utgående
 -2022/6673 18657/2022
 
22.11.2022  
Robin Johannessen
Tromsø kommune – postmottak
Kråkeslottet barnehage 
Rapport etter tilsyn med eier- og brukers plikter
Utgående
 -2015/00093 18627/2022
 
18.11.2022  
Daniel Mikkelsen
Helga Thorsteinsdottir
Sommerlyst skole 
Varsel om tematilsyn - Brukers plikter
Utgående
 -2015/00285 18613/2022
 
17.11.2022  
Daniel Mikkelsen
Merethe Dalseth
Kroken skole 
Rapport etter tilsyn - uten avvik eller merknader
Utgående
 -2015/00118 18617/2022
 
17.11.2022  
Jo Inge Stenersen
Birgit Ovesen
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Mottatt svar på tilsyn
Inngående
 - 
 
17.11.2022  
Victoria Fadeeva
Per Bjerre
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport
Utgående
 -2016/00024 18618/2022
 
17.11.2022  
Victoria Fadeeva
Inge Jørstad
Prostneset Havneterminal 
Mottatt svar på tilsyn
Inngående
 - 
 
16.11.2022  
Robin Johannessen
 
Clarion Hotel The Edge 
Rapport etter tilsyn med eier- og brukers plikter
Utgående
 -2015/00347 18606/2022
 
16.11.2022  
Robin Johannessen
Thomas Stokke / Ida Jakobsen
Ryllikveien 16 
Registrering som særskilt brannobjekt
Utgående
 -2015/00280 18607/2022
 
16.11.2022  
Jan Kåre Lambela
Tromsø Kommune
Breivika idrettshall 
Varsel/avtale om ordinært tilsyn
Utgående
 -2015/00131 18596/2022
 
15.11.2022  
Jo Inge Stenersen
Ole-Kristian Seljeskog