I følge ny forskrift om brannforebygging gjeldende fra 1.1.2016 skal kommunen sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (skorstein og ildsted) som brukes til oppvarming av byggverk som boliger og fritidsboliger. Ditt brann- og feiervesen ønsker derfor tilbakemelding om din hytte/fritidsbolig for å kunne planlegge dette arbeidet.
 
Skriv inn tilsendt kode og velg kommunen hytten/fritidsboligen ligger i.
Trykk deretter [Neste]-knappen.
 
Tilsendt kode:  
Kommune:
Neste >
Copyright © 2017 Powel. Alle rettigheter reservert.